Amatőr sakkegylet

Amatőr sakkegylet

Foglalkozás csütörtökönként 17.00- a VMK-ban.
Vezeti:
Schnúr László